AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Нови AUTODOC Ads
Любими

Общи условия на AUTODOC ADS

Общи положения, услуги на Autodoc

 • AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Берлин("Autodoc") ръководи и ви предоставя платформа, AUTODOC ADS (“платформа”) в рамките на следните Общи условия ("Общи условия"), под интернет адрес undefined . Частни и юридически лица ("потребители") могат да използват платформата.

  Когато се регистрирате на платформата, вие потвърждавате съгласието си с прилагането на Общите условия. Ако не желаете да бъдете обвързани от тези Общи условия, не е позволено да използвате платформата.

 • Платформата поддържа публикуването на обяви за продажба и търсене ("обяви") и общуване между предоставители и заинтересован купувачи на представените продукти и услуги. Autodoc не е нито предоставител, нито създател на публикуваните обяви.

 • Продукти и услуги могат да се рекламират на платформата.

 • Потребителят, като рекламодател, може да създава и публикува реклами състоящи се от текст и изображения, както и да вижда обявите на други потребители като вероятен купувач.

 • Доколкото опцията е налична, платформата също позволява на потребителите да общуват чрез директни съобщения.

Регистрация, потребителски акаунт

 • За използването на пълната функционалност на платформата и, по-конкретно, правенето на обяви, показване на данните за връзка с определен потребител и обмяната на директни съобщения с други потребители е нужна безплатна регистрация на потребителя.

 • Само възрастни лица и индивиди с пълна правоспособност (не, например, семейства или двойки), корпоративни органи и частни компании могат да се регистрират.

  Когато лице се регистрира компания като потребител, това лице гарантира, че е упълномощено да представя компанията.

 • Потребителят няма право да дава на трети лица да използват неговия акаунт. Потребителят е задължен да пази данните си за вписване в тайна и да ги защитава от достъп от трети лица.

 • Потребителският акаунт не може да се прехвърля на други лица и не е наследим.

 • Потребителите, които вече имат акаунт в https://www.autodoc.de/ или https://club.autodoc.de/ не е нужно да създават отделна регистрация в obiavi.autodoc.bg . Даните за вписване в https://www.autodoc.de/ или https://club.autodoc.de/ могат автоматично да се използват като данни за вписване чрез Single Sign-on на obiavi.autodoc.bg .

  Потребителите, които се регистрират в платформата и нямат акаунт в https://www.autodoc.de/ или https://club.autodoc.de/ автоматично ще получат създаден акаунт в https://www.autodoc.de/ и https://club.autodoc.de/ със същите общи данни за вписване.

Употреба на платформата

 • Потребителят създава личен акаунт. Потребителски договор се създава между Autodoc и потребителят при регистриране ("потребителски акаунт").

  Ако потребителят вече има акаунт в https://www.autodoc.de/, потребителският договор влиза в сила с първото вписване в платформата чрез общите данни за вписване. Предметът на потребителския договор е предоставянето на платформата от Autodoc.

 • След завършване на регистрацията, Autodoc предоставя на потребителя достъп до платформата чрез потребителски акаунт и използването на данни за вписване. Потребителят е длъжен винаги да пази данните си за вписване в тайна и незабавно да уведомява Autodoc за всякакъв неоторизиран достъп.

 • Регистрацията под различни потребителски имена, както и повторната регистрация след изключване от платформата, не е позволена.

 • Потребителят се ангажира да избягва всякакви дейности, които могат да застрашат сигурността на платформата Autodoc, да не предоставя каквато и да е информация или данни, които могат да нарушат работата на софтуерната платформа и да не предава вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер.

Правила за публикуване на обявите

 • След като потребителят се регистрира успешно в платформата, той има право да създава и публикува свои обяви безплатно.

 • Данните за обявите винаги ще се запазват електронно. Когато тази функция е предоставена, потребителят може да потвърждава и модифицира съдържанието и параметрите на своята обява по време на публикуване (функция за преглед)

 • Обявите публикувани от потребителя в платформата са видими за всички потребители на платформата.

 • Потребителят трябва да поставя всяка обява в правилната категория на AUTODOC ADS и да описва всяка обява точно, включително, всички важни особености и качества писмено (например, състоянието на продукта, нов или използван) и ако е възможно с ясни снимки.

 • Потребителят е задължен да посочи при създаване на обявата дали офертата се публикува от частно лице или при упражняването на търговска или независима професионална дейност.

 • Потребителите, които използват платформата като комерсиални дистрибутори или за други професионални цели са субект на специфични законови изисквания.

  Те са задължени по закон да разкриват и, по-конкретно, да предоставят пълна идентификационна информация на дистрибутора, която покрива законовите изисквания.

  Autodoc не гарантира точността и пълнотата на информацията, която e обобщена там.

 • Авторското право за публикуваните обяви остава собственост на съответния потребител. Обаче, чрез създаването на обявите в платформата, потребителят дава на Autodoc правото да направи обявите откриваеми и публично достъпни на своя уебсайт.

  Autodoc има правото да премества обявите в рамките на платформата и да извършва технически промени.

Забранено съдържание и поведение, отговорност за обявите

 • Отговорността за всичката информация, данни, текстове, изображения, снимки и друго съдържание и материали в обявата ("съдържание"), които са създадени, запазени или публикувани от потребителя, докато използва платформата е изцяло и без ограничения на лицето, от което произлиза такова съдържание.

 • Когато публикува обява или в контекста на обява, потребителят няма право директно или недиректно:

  • нарушава законови разпоредби, тези Общи условия, права на трети страни и по-конкретно, авторско право, запазени марки и закона за защита на конкуренцията, патенти, търговски тайни, правата на личността (т.е. правото над собственото изображение на лицата включени в снимките) или да нарушава благоприличието;

  • да създава, запазва и/или публикува изображения, снимки, текст, данни, линкове или всякакво друго съдържание, което под съответния действащ закон или от гледа точка на Autodoc, е по конституция или закон нежелателно, ощетяващо, заплашващо, оскърбително, свързано с тормоз, опозоряващо или обидно, вулгарно, крайно неприлично, насърчаващо омраза, расизъм или по друг начин осъдително или може да нарани малолетни лица по какъвто и да е начин, по-конкретно, съдържание, което е с порнографска природа, възхвалява насилие или е по друг начин отговорно за покваряването на млади лица;

  • създаване на съдържание с погрешна информация или което е по друг начин подвеждащо

  • създаване, запазване и/или публикуване на съдържание, което нямат право да споделят или публикуват;

  • запазване и/или публикуване на материали съдържащи софтуерни вируси или друга информация, данни или програми, които са проектирани или предназначени да нарушават, унищожават или ограничават компютърния софтуер или хардуер или телекомуникационни устройства.

Задължения на потребителя

 • Потребителят е задължен, в рамките на контекста на регистрацията за платформата да предоставя истинна, точна, актуална и пълна информация в съответствие с формуляра за регистрация. Потребителят се съгласява незабавно да обнови своята информация самостоятелно, в случай че има някакви промени в тези данни.

  Потребителят потвърждава, че той, като собственик на потребителски акаунт, е изцяло отговорен за всички дейности в неговия потребителски акаунт. Ако потребителят е оторизирал друго лице, напр. малолетен, без разрешение от родител или попечител да използва неговия акаунт, той разбира че е напълно отговорен за действията на този потребител, контролирането на достъпа, употребата на платформата от потребителя и последствията от всяка злоупотреба.

 • Потребителят трябва да се увери, че при създаването на обяви не нарушава правата на трети страни (т.е. нарушаване на авторски права, права на личността, нарушаване на закона за конкуренцията).

 • Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Autodoc за всяка злоупотреба с потребителския акаунт, както и за всяко нарушаване на разпоредбите за сигурност. Потребителят има задължение да компенсира Autodoc за всякакви произлезли от това щети.

 • Потребителят се съгласява да се въздържа от всякакви дейности, които могат да нарушат или да повлияят неблагоприятно на способността за функциониране на платформата (напр. чрез злонамерен софтуер или други програмни кодове). Това важи по-конкретно за употребата на "роботи", "паяци" или софтуер за четене офлайн, който автоматично генерира потребителски заявки в интернет.

 • Потребителят също трябва да се въздържа от модифициране, презаписване, копиране или разпространяване на части от уебсайта, по-конкретно, чрез заобикаляне на техническите мерки за защита, т.е. срещу сваляне на съдържанието.

Изтриване на обявите

 • Autodoc има правото частично или напълно да изтрива всяка създадена от потребител обява от платформата или да откаже публикуването на потребителски обяви, ако има конкретни доказателства, че обявата нарушава Общите условия или действащите закони или, че потребителят по друг начин преднамерено е нарушил договорните си задължения. Autodoc има правото да предупреди и/или временно или за постоянно да отнеме правото на потребител от използването на платформата.

 • Autodoc си запазва правото да не публикува или да изтрие обяви от платформата, ако има конкретни доказателства, че рекламираният продукт не е свободно достъпен или е рекламиран по незаконен начин или, ако има причина да се вярва, че обявата ще бъде или е направена със злонамерени цели.

 • Autodoc има правото частично или напълно да ограничи или да прекрати услугите си (предоставяне на платформата), както и да забавя публикуването на обяви, в случай, че това е нужно за въвеждането на технически мерки.

Отмяна на членство, блокиране на потребителски акаунт

 • Потребителският договор се сключва за неопределен срок от време.

 • Потребителят може да прекрати договора по всяко време, без предизвестие.

 • Autodoc може да прекрати договора с две седмици предизвестие. Правото на прекратяване на договора без известие с основателна причина остава незасегнато.

  Autodoc може да прекрати договора без предизвестие, ако:

  - потребителят предостави грешна или непълна информация при регистрация,

  - потребителят многократно наруши договорните си задължения и не се въздържа от неспазване на задълженията си, въпреки предупрежденията от Autodoc.

 • Ако Autodoc прекрати договора, потребителят няма право да създава нов акаунт, дори под друго име или наименование.

 • Всяко прекратяване на договор трябва да се получи в писмена форма. Прекратяванията по имейл се броят за писмени.

 • Autodoc има правото напълно или частично да блокира потребител от използване на платформата без предварително известие, ако има причина да се вярва, че потребителят е нарушил тези Общи условия, или ако това блокиране е нужно по закон или нужно за разследване на възможно нарушение на закон.

 • Когато договорът бъде прекратен, всички текущи обяви на потребителя ще бъдат премахнати от платформата, а акаунтът на потребителя ще се деактивира. Последващото изтриване на данни не включва данни, които Autodoc е има задължение или право по закон да съхранява.

Отговорност на Autodoc

 • Искове на потребители срещу Autodoc ще бъдат отхвърлени, освен, ако не са посочени или е постигнато съгласие за тях по-долу.

  Това изключване от отговорност важи също и в полза на законовите представители и пълномощници на Autodoc, ако потребителят направи иск срещу тях, освен ако законовите представители или пълномощници са действали умишлено или с груба небрежност.

 • Ограниченията на отговорността по-горе не се прилагат, (а) ако (доколкото отговорността не е ограничена от или не може да бъде изключена от приложимите закони и, по-конкретно, под условията на германския Закон за отговорност за продуктите,

  б) в случай на преднамерена или груба небрежност, в) в случаи на увреждане на здравето, крайници или загуба на живот поради проста небрежност (г) поради нарушаване на значителна част от договорните задължения (д) в случай на измама и (е) в случаите на неизпълнение на гаранционни условия.

 • Autodoc няма никакво влияние върху дизайна или съдържанието на потребителските обяви. Autodoc експлицитно се дистанцира от всяко съдържание на рекламите в платформата.

 • Autodoc не проверява легитимността, точността или пълнотата на обявите.

  Autodoc не гарантира точността или пълнотата на информацията в обявите, нито гарантира качеството, безопасността или легитимността на продуктите или услугите, които се рекламират от потребителите.

 • Дотолкова доколкото отговорността на Autodoc се изключва, това също важи за компаниите партньори на Autodoc, както и личната отговорност на служителите, работниците, представителите, акционерите и пълномощниците на Autodoc.

Освобождаване от отговорност

Потребителят декларира с настоящото, че ще предпазва и че няма да държи отговорен Autodoc, както и служителите, работниците, представителите, акционерите и пълномощниците на Autodoc и/или компаниите асоциирани с Autodoc по отношение на искания или искове от всякакъв вид повдигнати от трети страни поради или във връзка със съдържание, което потребителят съхранява, публикува и/или предава чрез платформата или поради нарушение на потребителя на тези Общи условия или правата на трети страни. Това също включва разноски за адвокати и съдебни разходи.

В случай на иск от трета страна, потребителят е длъжен да предостави на Autodoc незабавно, коректно и изчерпателно всичката нужна информация за преглеждане на исковете и защитаване срещу тях. Правото на освобождаване от отговорност не важи, ако потребителят не е отговорен за нарушението.

Запазени марки и авторски права на Autodoc

Потребителят признава всички права на Autodoc за обозначаване, включително всеки патент за запазена марка, авторско право или права на лиценз, или всякакви други права или подобни правни положения по отношение на потребителя са ексклузивна собственост на Autodoc и потребителят не може да ги използва или премахва по отношение на собствеността на правата на Autodoc без предварително, изрично, писмено съгласие от Autodoc.

По-конкретно, потребителят няма право да използва запазената марка Autodoc, да копира, модифицира, разглобява, да създава производни от или да се опитва да открие изходния код, да продава, придава, да дава с под-лиценз или да прехвърля каквито и да е права към софтуера/ изходния код или да предявява каквито и да е права към софтуера/изходния код. За пояснение, гореспоменатото не важи за собственото съдържание на потребителя.

Защита на данните

Използването на платформата е доброволно. Обаче, използването на платформата obiavi.autodoc.bg е невъзможно без предоставянето на лични данни или чрез посочването на анонимизирани данни.

Autodoc ще спазва всички уместни приложими регулации за защита на данните. По-подробна информация за природата и предназначението на събирането на нужните лични данни, обработката и употребата им, може да се намери в Политиката на поверителност на https://www.autodoc.bg/services/zasita-na-personalnite-danni

Промени в Общите условия, прекратяване на услугите

 • Общите условия ще бъдат част от отношенията по договор между потребителя и Autodoc във версията, в която са били налични по времето на регистрация.

  Актуалната версия на Общите условия може да се намери в уебсайта на Autodoc по всяко време на obiavi.autodoc.bg Autodoc има правото да прави промени по платформата, включително промени и адаптиране на Общите условия с влизане сила в бъдеще.

  Autodoc ще уведоми потребителя писмено (имейл е достатъчен) четири седмици преди въвеждане на промените.

  Ако няма направени възражения през този период или ако потребителят се съгласи на промените предварително, изрично или чрез активна употреба, променените Общи условия ще се прилагат.

  Ако потребителят възрази писмено (имейл е достатъчен) на промените в рамките на периода на обявяването им, потребителският договор ще продължи под предишните Общи условия. Правата на потребителя и на Autodoc за прекратяване на договора остават непроменени.

 • Autodoc също има правото да прекрати услугите си (предоставянето на платформата) с двуседмичен период с предизвестие.

Разрешаване на онлайн диспути: информация според чл. 14 от регламент за ОРС за потребители 2013/524/EU

Европейската комисия предлага платформа за онлайн разрешаване на диспути, налична на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autodoc не е подготвен, нито задължен да участва в процедури по разрешаването на диспути пред потребителска арбитражна комисия.

Потребителски арбитраж: Информация според раздел 36 на германския закон за Алтернативно решаване на спорове при потребителските въпроси

Autodoc не участва в процедурата по решаване на спор пред потребителска арбитражна комисия. Независимо от това, ние по закон сме задължени да ви дадем информация за потребителска арбитражна комисия, която е компетентна за вас:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. {Главен потребителски помирителен съвет на регистрирания арбитражен съд}, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, телефонен номер: 07851 / 795 79 40, факс: 07851 / 795 79 41, имейл: mail@verbraucher-schlichter.de, уебсайт: www.verbraucher-schlichter.de.

Финални положения

 • Ако потребителите са предприемачи (в съответствие с раздел 14 от германския граждански кодекс), ще се прилагат законите на Федерална Република Германия. Прилагането на Конвенцията на ООН по продажбите (CISG) се изключва.

  За потребителите това се прилага само, ако няма задължителни законови регулации (като закони за защита на потребителя) от закона на страната, в която е постоянният им адрес, които да се противопоставят на това.

 • Ексклузивното място на юрисдикция за всички диспути възлизащи от или във връзка с този потребителски договор е Берлин, при условие че всички договорни страни са търговци или, че нямате общо място на юрисдикция в Германия или някоя друга страна членка на ЕС, или че сте сте преместили своя постоянен адрес в чужбина след влизането в действие на тези Общи условия или мястото ви на постоянно или временно пребиваване е неизвестно по времето на завеждането на правните действия.

 • Ако едно или повече положения от Общите условия е или стане невалидно или неприложимо, това няма да повлияе на останалите положения от Общите условия. Невалидните или неприложими положения ще бъдат заменени със законови регулации, където е приложимо.

Право на оттегляне на потребителя

 • Потребителите имат право на оттегляне в съответствие със следните положения, където потребител е всеки индивид, който извършва правна транзакция за цели, които не могат преобладаващо да се припишат на неговата търговска или самостоятелна професионална дейност.

 • Можете да се оттеглите писмено (т.е. чрез писмо, факс, имейл) от своето договорно споразумение без да е нужно да предоставяте причина в рамките на две седмици.

  Времевият период започва след получаването на тази информация в писмена форма, но не преди съставянето на споразумението, нито преди да сме изпълнили своите задължения за предоставяне на информация, както е разпоредено в чл. 312c на Германския граждански кодекс в съчетание с раздел 1 и (2), и от Регламента на Гражданския кодекс за Задълженията за предоставяне на информация.

  За тази цел, можете да използвате прикрепения формуляр за оттегляне, въпреки че това не е задължително. Можете да попълните формуляра за оттегляне електронно на нашия уебсайт obiavi.autodoc.bg и да го изпратите обратно (например, чрез имейл на info@autodoc.de).

  Ако се възползвате от тази опция, ние ще ви изпратим незабавно потвърждение за получаване на оттеглянето (т..е по имейл).

  Изпращането на оттеглянето преди да изтече крайният срок ще е достатъчно да се покрият изискванията за краен срок за оттегляне. Оттеглянето да се изпрати на:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365 Берлин, Германия


  Телефонен номер: +493022026998,


  Факс: 030 208 478 250,


  Имейл: info@autodoc.de


 • Последствия от оттеглянето

  В случай на влязло в сила оттегляне, и двете страни компенсират другата за получените услуги и всякакви добити печалби (т.е. лихви)

  Ако не можете да ни възстановите изцяло или отчасти получените облаги или само в повредено състояние, вие сте длъжни да предоставите компенсация с равна стойност. Това може да означава, че договорните ви задължения за плащания до периода преди оттеглянето трябва да бъдат удовлетворени.

  Отговорностите за връщане на плащания трябва да се извършат в рамките на 30 дни. Времевият период започва с изпращането на оттеглянето за вас и с получаването му за нас.

  Ние ще използваме същото разплащателно средство, което вие сте използвали за първоначалната транзакция за всякакви връщания на пари, освен ако не е договорена друга опция с вас; при никакви обстоятелства няма да бъдете таксувани за такива връщания на пари.

 • Специални инструкции

  Правото Ви на оттегляне ще изтече преждевременно, ако договорът е бил напълно удовлетворен от двете страни с Ваше съгласие преди да сте използвали правото на оттегляне.

 • Примерен формуляр за оттегляне

  Ако желаете да се оттеглите от този договор, моля, попълнете и изпратете обратно този формуляр.

  --Край на инструкциите за оттегляне---

  Оригиналната версия на този договор на Немски език има надмощия в случай на какъвто и да е спор или неяснота.